ĐỒNG HỒ CO2 TIẾT KIỆM KHÍ

Liên hệ

Đồng hồ co2 siêu tiết kiệm khí:

chất liệu bằng thau

kiểm soát khí bắt đầu hàn va kết thúc.