Bảng giá máy hàn điện Protech chính hãng

Gía máy hàn que

Thương hiệu: Mày hàn que

Máy Hàn ARC 500

9.000.000 

Thương hiệu: Mày hàn que

Máy hàn mini 200

2.000.000 

Thương hiệu: Mày hàn que

Máy Hàn Que MMA 200S

2.000.000 
5.000.000 

Thương hiệu: Mày hàn que

MÁY HÀN ARC 315

4.800.000 

Thương hiệu: Mày hàn que

MÁY HÀN QUE ARC200 (180A)

2.800.000 
Giảm giá!

Thương hiệu: Mày hàn que

MÁY HÀN QUE HỒ QUANG ARC300

4.900.000  4.800.000 

Thương hiệu: Mày hàn que

MÁY HÀN QUE ARC PROTECH 250

3.500.000 

Gía máy hàn Mig

Thương hiệu: Máy hàn MIG

Máy Hàn MIG 500

19.800.000 

Thương hiệu: Máy hàn MIG

MÁY HÀN MIG 200

8.000.000 

Thương hiệu: Máy hàn MIG

MÁY HÀN MIG250F

11.500.000 

Thương hiệu: Máy hàn MIG

Máy Hàn MIG NBC 270(380) PROTECH

12.300.000 

Thương hiệu: Máy hàn MIG

Máy Hàn MIG NBC 270 PROTECH

12.000.000 

Thương hiệu: Máy hàn MIG

Máy Hàn MIG 250 (220V) PROTECH

9.500.000 

Thương hiệu: Máy hàn MIG

Máy Hàn MIG 250 (380V) PROTECH

9.800.000 

Thương hiệu: Máy hàn MIG

MÁY HÀN MIG NBC 350 (380V) PROTECH

16.000.000 

Gía máy hàn Tig

Thương hiệu: Máy hàn TIG

Máy Hàn Tig WSEM 315 (Có Sung)

19.500.000 

Thương hiệu: Máy hàn TIG

Máy Hàn Tig WSE 350P (có sung)

39.500.000 

Thương hiệu: Máy hàn TIG

Máy Hàn Tig WSE 315

18.700.000 

Thương hiệu: Máy hàn TIG

Máy Hàn Tig WSEM 250

13.200.000 

Thương hiệu: Máy hàn TIG

Máy Hàn Tig 200A

4.100.000 

Thương hiệu: Máy hàn TIG

Máy Hàn TIG 200 S

3.800.000 

Thương hiệu: Máy hàn TIG

TIG 300 Hàn Quốc

23.000.000 
90.000.000 

Gía máy cắt PLASMA

Thương hiệu: Máy cắt PLASMA

Máy Cắt 100 plasma protech

55.000.000 

Thương hiệu: Máy cắt PLASMA

Máy Cắt 60 plasma protech

9.300.000 

Thương hiệu: Máy cắt PLASMA

Máy Cắt 40 Plasma protech

4.800.000 

Thương hiệu: Máy cắt PLASMA

MÁY CUT 50 PLASMA PROTECH

5.000.000 

Thương hiệu: Máy cắt PLASMA

MÁY CẮT- PLASMA 100 J (380V) protech

13.500.000 

Thương hiệu: Máy cắt PLASMA

MÁY CẮT -PLASMA100 (380V)

16.500.000