Máy Cắt 60 plasma protech

Liên hệ

  • PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:

Mỏ cắt P80-4M

Kẹp mát 2M

Bộ lọc khí

BH 12t

Danh mục: