KIM HÀN TIG (1.6-2.4*150-175)

150.000 

-Kim hàn TIG chuyên dùng loại tốt

-hàn không bể đầu

-bán 1hộp 10 kim trở lên