MIG 250F 500

MÁY HÀN MIG250F

Liên hệ

  • PHỤ KIỆN TIÊU CHUẨN:
  1. Mỏ hàn MIG MB24KD-3M
  2. Kẹp mát 300A: 2 mét
  3. Đồng hồ Co2
  4. Bộ cấp dây Euro 5 mét.